Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2020

dippi
6648 0109 500
Reposted bynaochaninsidemyhearthashVinroligaturrobrianmaylisekchytrusekgrovlybeattmanTheEvexekateistruev2pxqwertyuiodeeperthauturienkomplikacjakrainakredeksmilemorebagatelaohsoquietjestnamdzisiajsmutnoelentariehaszraaTigerlekateistruedonaudampfschifffahrtsgesellschafterrortryagain000monnnn066knguiansharenegatepoque

January 28 2020

dippi
dippi
5453 bbf8 500
Reposted fromBabson Babson viadoubleespresso doubleespresso
dippi
6400 cf5f
Reposted from4777727772 4777727772 viainspirations inspirations

January 26 2020

dippi
To kompletnie bez sensu walczyć o to, czego chcesz, jeśli to, czego chcesz cały czas łamie ci serce.
— Molly McAdams
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations
dippi
0310 eecf
Reposted fromblueinsane blueinsane vianyaako nyaako
dippi
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromcorvax corvax vianyaako nyaako
dippi
Ale ja to rozumiem, kiedy człowiek nie wie, w co wierzyć, czuje się, jakby tonął, więc chwyta się najróżniejszych idei, nawet najbardziej szalonych, licząc, że w końcu któraś utrzyma go na powierzchni.
— Marisha Pessl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadoubleespresso doubleespresso

January 20 2020

dippi
2502 d3ea 500
Reposted fromyikes yikes vianoisetales noisetales
dippi
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
dippi
3893 8ceb 500
Reposted fromxawery xawery vianyaako nyaako
dippi
5329 50cb 500
Reposted fromzciach zciach viainspirations inspirations
dippi
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadoubleespresso doubleespresso
dippi
1872 3ff4 500
Lew Tołstoj
Reposted fromsoftboi softboi viadoubleespresso doubleespresso
dippi
2433 5222 500
dippi
I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie.
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski - "Bikini"
Reposted fromIriss Iriss viainspirations inspirations
dippi
1815 5a9d 500
Reposted fromdygoty dygoty vianoisetales noisetales

October 29 2019

dippi
1205 5732
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamisiaczek95 misiaczek95
dippi
4123 c4b6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamisiaczek95 misiaczek95

July 04 2019

dippi
3284 62c7 500
Reposted fromhagis hagis viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl