Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2019

dippi
1205 5732
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamisiaczek95 misiaczek95
dippi
4123 c4b6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamisiaczek95 misiaczek95

July 04 2019

dippi
3284 62c7 500
Reposted fromhagis hagis viaciarka ciarka
dippi
0442 eafa
Reposted fromallblack allblack viailovemovies ilovemovies
dippi
1808 9c3a
Reposted fromnyaako nyaako
dippi
1825 f24e 500
Reposted fromnyaako nyaako
dippi
1827 b598 500
Reposted fromnyaako nyaako
dippi
0191 d2d3 500
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaabsolutiv absolutiv

June 20 2019

dippi
6926 47ee 500
Reposted fromsoftboi softboi viacatherineee catherineee
dippi
Człowiek, który cierpi, nie mówi już nic albo prawie nic, a na pewno nie krzyczy.
— fragment listu narkomana w "Ty zaraziłeś ich narkomanią" Marka Kotańskiego

June 07 2019

dippi
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— Haruki Murakami – Koniec Świata i Hard-boiled Wonderland
Reposted fromnyaako nyaako
dippi

Zrozumie pan ten impuls, który każe w szlachetnym zaślepieniu, zbliżyć się do istoty pod każdym względem nieodpowiedniej (...) od której można się spodziewać jedynie przykrości, i w taką istotę, wbrew oczywistości, wcielić własny ideał, własne marzenie, skupić na niej własne nadzieje, korzyć się przed nią, kochać ją przez całe życie, nie wiedząc nawet za co.

— Fiodor Dostojewski - Biesy
Reposted fromblacktoblack blacktoblack vianyaako nyaako
dippi
Zdarzają się chwile, kiedy dusze wyzwolone ze swych ciemnych zasłon, płoną cudowną wrażliwością, która sprawia, że czasem milczenie jest jaśniejsze niż mowa.
— Joseph Conrad "Jądro ciemności"
Reposted frommental-cat mental-cat vianyaako nyaako

June 02 2019

dippi
5796 f84c
Reposted fromjestemzero jestemzero viairmelin irmelin
dippi
6783 429f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianyaako nyaako
dippi
6462 bc34 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern vianyaako nyaako

May 28 2019

dippi
Słowa mi się zmęczyły.
— Wojciech Kuczok
Reposted frompesy pesy vianyaako nyaako
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.

May 21 2019

dippi
7732 976d 500
Reposted bySilentForestrzzkropka

May 16 2019

dippi
7713 f054
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl