Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

dippi
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh

November 17 2017

2771 d40a
Reposted fromSkydelan Skydelan viainspirations inspirations
dippi
0279 da63
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viainspirations inspirations
dippi
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations
dippi
9896 24a1 500
dippi
Każdy z nas skrywa w duszy swoje prywatne ruchome piaski, w których czasem tonie. 
— Regina Brett

November 09 2017

3792 32fa
dippi
dippi
Patrzy Pani w niebo jakby za czymś bardzo tęskniła.
Uśmiecha się Pani a oczy są smutne.
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax vianyaako nyaako

November 08 2017

dippi
4400 db8d
Reposted fromkatsiu katsiu
dippi

November 07 2017

2848 8148 500

opticculture:

aleksandramariab Wroclaw, Poland

Reposted fromartofvisuals artofvisuals viasilence89 silence89
4531 4f7d
Reposted fromsimonsayer simonsayer vianoisetales noisetales
Przeraża mnie moje myślenie. Za dużo i niepotrzebnie
— NN (via 99082308)
Reposted fromdivi divi vianyaako nyaako

November 03 2017

dippi
3008 046b
Reposted fromsavatage savatage viainspirations inspirations

October 30 2017

dippi

October 25 2017

dippi
Reposted fromFlau Flau viakissgirlmart kissgirlmart

October 23 2017

dippi
8500 84c3
Reposted fromnyaako nyaako

October 12 2017

dippi
dippi
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
Reposted frommarkotna markotna vianyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl