Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

dippi
7732 976d 500

May 16 2019

dippi
7713 f054
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
dippi

nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

— Jan Twardowski
dippi
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady.
A nie, że kończy się świat.

Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz.
A nie, że nie można na Ciebie liczyć.

Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni.
A nie, że jesteś bezwartościowy.

Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— znalezione
0837 c8ac

last-picture-show:

William Blake, Titania and Puck with Fairies Dancing, 1786

Reposted fromcroiea croiea viamorrigaen morrigaen

May 13 2019

dippi
6155 c965 500
Reposted byshpeelman97ParusMajor

May 11 2019

dippi
2336 4c2b 500
Reposted fromniente niente viaciarka ciarka
dippi


Polly Barnard (also known as study for Carnation, Lily, Lily, Rose), 1885, John Singer Sargent

Medium: pencil

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaciarka ciarka
dippi

Knowing your own darkness is the best method for dealing with the darkness’s of other people. One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious. The most terrifying thing is to accept oneself completely. Your visions will become clear only when you can look into your own heart. Who looks outside, dreams; who looks inside, awakes.
— Carl Jung
Reposted fromiblameyou iblameyou viaciarka ciarka

May 08 2019

dippi
4041 48ce 500
Mario De Biasi. Milan, 1953
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaciarka ciarka

May 07 2019

dippi
1355 5a96 500
Reposted byvertheeradlerek12lenifcavongoogenhormezaciarkaagatiszkamuzykBoldlylovedMadBluntedJazzHanoiskraweksiebie

May 05 2019

dippi
3443 1ae8 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaseleneskin seleneskin
9011 cb45
dippi
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i tez nie mam sensu. 

— Tadeusz Różewicz
dippi
8531 4910
Reposted fromretro-girl retro-girl viaseleneskin seleneskin

May 01 2019

dippi
6823 b550 500
Reposted bynotyourstrawberry notyourstrawberry

April 30 2019

dippi
Podobno ludzie wracają, gdy kończą im się miejsca, w które mogli uciekać.
— Doctor Evil
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations
dippi
6186 5c01 500
Reposted byneomodalna-artjointskurwysynseleneskinbadalenapandoralaneirmelindziwnerzeczyrattynesslexxiefreewaykrukowatehormezazielonogingerowaaalaalaaladestructive-hopelessinerteplujacajademcountingmeemotional-icebergovenor

April 28 2019

dippi
4485 fa07 500
Reposted bySilentForestzimnydziennnotyourstrawberrylisekchytrusekhekate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl