Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2018

9131 f36c
Reposted frominspired inspired viaciarka ciarka

October 21 2018

4109 8889 500
Reposted frombrumous brumous viaciarka ciarka
dippi
4687 573d 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viaciarka ciarka

October 19 2018

dippi
7203 70c2 500
Reposted byydorius ydorius
dippi
7188 e80d 500
Reposted bychudazupaAdalbert67dzwoneczekbanka

October 17 2018

dippi
5702 1351
Reposted byVostokmargharettapatycznanieobecnosclaparisienneniebieskieoczyiammistakethenatussdeepintheheartpiehusSkydelanostatniareeddpeppermessinheadpsychaanuszkaMartwa13loneliestofangelsnieobecnoschavingdreamsMisqasleepingsicknessManInTheMiddlenikamieredvarethaudacityofhugetojapaulaohmydeerwassupbruh

October 14 2018

2337 e4ea
Reposted fromflowetryy flowetryy viaciarka ciarka
1596 6473 500

October 04 2018

dippi
nieprzespana noc
nie-przez-Pana
absolutnie
— funpage soup.io
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viainspirations inspirations
dippi
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
Reposted fromxalchemic xalchemic viainspirations inspirations
dippi
Reposted fromDennkost Dennkost viainspirations inspirations
dippi
3998 f2ec
Reposted fromkarahippie karahippie viaLejdiWioletta LejdiWioletta
dippi
8759 940d 500
Pamiętam, że z Wyborczej i że są to słowa Teresy Torańskiej.
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viaciarka ciarka
dippi
W ludzkiej naturze leży pożądać czegoś, czego nie można mieć.
— Cherrie Lynn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaLejdiWioletta LejdiWioletta
dippi
8315 be61 500
John Stezaker - Untitled (1976,  from Love and Desire, William A. Ewing, Chronicle Books, 1999)
Reposted fromartfucksme artfucksme viaciarka ciarka
dippi
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
dippi
6734 57ad 500
Reposted byMartwa13LejdiWioletta

May 17 2018

dippi
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
Reposted frommarkotna markotna viaLejdiWioletta LejdiWioletta
9848 49fd
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaciarka ciarka
dippi
7496 5ba4
Reposted fromLotte Lotte viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl