Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

dippi
Play fullscreen
Reposted bynotyourstrawberryjointskurwysynsmutekipapierosyourozentuzjazmowana

February 15 2018

dippi
Mówią, że przeszłość jest już za nami. Ale to nie prawda - przeszłość jest w nas. Uczyniła nas tym, kim jesteśmy dziś.
— Regina Brett, "Kochaj"
Reposted fromnivea nivea viainspirations inspirations
dippi
1667 6082 500
Reposted fromprecelka precelka vianyaako nyaako
dippi
Technika pustego krzesła- jest jednym z najpopularniejszych narzędzi terapii Gestalt, zakładającej, że człowiek musi zamknąć wszystkie konflikty oraz niezakończone sprawy z przeszłości, żeby móc zdrowo i normalnie funkcjonować i nie powielać  błędów z zaszłości. Polega ona na rozmowie z osobą lub emocją, której obecność pacjent sobie imaginuje, a której symbolem jest puste krzesło. Terapia ma na celu życie w sposób świadomy, w bliskich relacjach z innymi i przeżywając swoje emocje.
Reposted fromhatemyself hatemyself viainspirations inspirations
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viainspirations inspirations
dippi
..widać po oczach, że kochasz czasem tracić kontrolę..
Reposted fromsziiiz sziiiz viainspirations inspirations

February 07 2018

dippi
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic vianyaako nyaako

February 06 2018

dippi
3244 13e1
Reposted fromolaosa olaosa vianoisetales noisetales
6384 b526
Reposted fromSkydelan Skydelan viainspirations inspirations
dippi
Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność.
— fuckyourself.soup.
7596 ec8d

motheroflyrics:

cloves - everybodys son

Reposted fromfukuku3 fukuku3 viainspirations inspirations

January 30 2018

dippi
Osiągasz to, w co wierzysz. Przyciągasz to, czego pragniesz

January 26 2018

dippi
6363 0432

January 23 2018

dippi
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— Elisabeth Gaskell ‘Północ i Południe

January 21 2018

dippi
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viainspirations inspirations

January 16 2018

dippi
9928 91ee 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viainspirations inspirations
dippi
Przestań przemierzać świat w poszukiwaniu dowodów na to, że nigdzie nie przynależysz. Zawsze je znajdziesz, kiedy uczynisz te poszukiwania swoją życiową misją.

Przestań przeglądać się w ludzkich twarzach w poszukiwaniu dowodów na to, że jesteś niewystarczająca. Zawsze je znajdziesz, bo to poszukiwanie stanie się Twoim celem.

Prawdziwe poczucie przynależności i własnej wartości to nie są rzeczy, które negocjujemy z innymi. Prawda o tym, kim jesteśmy żyje w naszych sercach.

Aktem odwagi jest ochrona naszego dzikiego serca przed nieustanną oceną innych, a zwłaszcza przed naszą własną.

Nikt nie przynależy tutaj bardziej, niż Ty.
— Brené Brown
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viainspirations inspirations
dippi
Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą
— Harv Eker
dippi
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Reposted frommessinhead messinhead vianyaako nyaako
dippi
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl