Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2017

9606 7b22
Reposted fromidiod idiod viainspirations inspirations

March 15 2017

5909 a3ec 500

March 09 2017

dippi
5265 36c8 500
dippi
5358 6255 500
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viamisiaczek95 misiaczek95

March 01 2017

dippi
5283 a542
Reposted fromvaka vaka viacatherineee catherineee

February 16 2017

dippi
6271 508b 500
Reposted fromheroes heroes viainspirations inspirations

February 15 2017

dippi
5481 c9f0
Reposted fromfoina foina viakaygatsby kaygatsby
dippi
1988 1cce 500
dippi
4314 5a77 500
To nie książka
Reposted frombeltane beltane viakaygatsby kaygatsby

July 08 2015

dippi
(10) tumblr
Reposted fromweightless weightless viaborn2die born2die
dippi
5946 78e6
Reposted fromnyaako nyaako
dippi
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viaciarka ciarka
dippi
7604 0ac8
dippi
6649 0cdd
Reposted bydeathismylifekatkadszyyhunsertkalesony-dziadkazielonykotmilkachocolatexannabellelovesweetsemptyspacessemotionalanorexicinyourheartpozakontrolaasylopathniezwyklaniewolnikserplesniowyjustapersonmadadreammadamebutterflyZoonk11zimnykubekblueeberrydyingfordancexchocolatexparradiseebolismokeshemykingdomvoid37mojachorawyobrazniayveeeboroborodawnodawnotemuinspirationstobecontinuedRozaaRozaaoutoflovelittlewhitelieslenka024flyingheartpathetic8szarakoszulaparradiseesiostrzanakalkaodnowazwyklajakzawszeniekoniecznieomniebukazlakanadyjskazimapolskijazzHakainekoatemesmocza-muchachachiMartuskalaparisienneeternaljourneyblackbagiramakemewannadiealways-guiltymyinstantneedpamieciodleglebrakperspektywtegoniemaveridianaszmayBloodEveimmaturePatijtoniewszystkospontaneousmollimnotikoenzyminnocentsoulaagaatttaapetitdaisy

July 07 2015

dippi
1491 f9cb 500
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel vianyaako nyaako
dippi
4804 b0f4 500
dippi
4378 a7e2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaautoobdukcja autoobdukcja
dippi
9260 d4a6
Reposted fromcaraseen caraseen viacatherineee catherineee

July 03 2015

dippi
9845 e69b 500
Reposted byAronwhalemenideKariesundSalzwasserKariesundSalzwasser

July 01 2015

dippi
8854 7e37
Reposted frompanigrabarz panigrabarz viakittenshigh kittenshigh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl