Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2018

dippi
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
Reposted frommarkotna markotna viaLejdiWioletta LejdiWioletta
9848 49fd
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaciarka ciarka
dippi
7496 5ba4
Reposted fromLotte Lotte viaciarka ciarka
dippi
Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu.   
— Mariusz Szczygieł - "Zrób sobie raj"
dippi
Nikt nigdy nie znalazł odpowiedzi na dnie butelki. Ale przecież nie o to chodzi. Do dna butelki dociera się po to, żeby zapomnieć, jakie było pytanie.
— C.J. Tudor - "Kredziarz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations

April 29 2018

dippi
5303 4c8c 500
Bruno Schulz „Senatorium pod klepsydrą”
Reposted bymisne misne

April 27 2018

dippi
Najgorsza jest niewiedza, bo ona budzi wyobraźnię, i to zawsze w złym kierunku, bardzo często zupełnie błędnym.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viainspirations inspirations

April 26 2018

dippi
5377 3a6d 500
Reposted frometer eter vianyaako nyaako
dippi
0806 9352
dippi
9668 d905
tuwim.
Reposted fromrol rol viaLejdiWioletta LejdiWioletta
dippi

April 22 2018

dippi
3038 880b 500
Reposted byimaybebadworthit

April 03 2018

dippi
0624 2e3c 500
Reposted byKaviah Kaviah

March 16 2018

dippi
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.

March 14 2018

dippi
3388 3645 500
Ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations
dippi

March 06 2018

dippi
3860 20a1
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant vianyaako nyaako

March 02 2018

dippi
2322 4927
Reposted bystellina43carmenluna
dippi
2315 5337 500
Reposted bynuwandaAmericanloverkreska-groteskagitanamr-absentiadeparterniskowowikszzouza

March 01 2018

dippi
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromakward akward viaLejdiWioletta LejdiWioletta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl